10 Гру

Відбулись Позачергові загальні збори Національної науково-технологічної асоціації України

Порядком денним загальних зборів, зокрема, було передбачено переобрання органів управління та контролю Асоціації, внесення змін до установчих документів Асоціації.
ІВЧЕНКА Віктора Анатолійовича було переобрано Головою Асоціації, заступниками Голови Асоціації було обрано Ніколайко І.В. та Сенюка Ю.В.
За пропозицією Голови Асоціації ІВЧЕНКА В.А. було переобрано Раду Асоціації у наступному складі: БУГРОВ В.А., ГАРБАРУК І.М., ГЕТЬМАН А.П., КРІВЦУН І.В., ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., ІВЧЕНКО В.А., КУЛІКОВ П.М., ЛУК’ЯНЕНКО Д.Г., ЛУПЕНКО Ю.О., МАЗАРАКІ А.А., МАЦЕВИТИЙ Ю.М., НІКОЛАЄНКО С.М., НІКОЛАЙКО І.В., ОБОРСЬКИЙ Г.О., ОСИКА С.Г., ПЕТРИШИН О.В., СЕНЮК Ю.В., СМОЛАНКА В.І., СТРІХА М.В., ЦИМБАЛЮК В.І.
До складу Ревізійної комісії обрано СИМОНЕНКА В.К., БУРМАКУ М.О., ШОВКАЛЮКА В.С.
Для реалізації тактичних завдань діяльності та активізації цієї діяльності Асоціації, визначених Загальними зборами та Радою Асоціації, Загальними зборами Асоціації прийнято рішення про створення Ради директорів як виконавчого органу Асоціації, до складу якої включено керівників виконавчих органів організацій, що заснували Асоціацію, директорів департаментів Асоціації та директорів програм Асоціації. Головою Ради директорів обрано Молочко В.О.
«Віталія Молочко було призначено Головою ради директорів Асоціації як професіонала високого рівня, якій має системне бачення щодо розбудови освітніх та інноваційних закладів», – прокоментував призначення голова Асоціації Віктор Івченко.
Національна науково-технологічна асоціація об’єднує 24 інноваційні організації, серед яких провідні наукові та технологічні парки провідних ВНЗ України, інноваційні компанії та організації України.

Місія ННТАУ– підвищити ролі наукових та технологічних парків в інноваційному розвитку України та сприяти створенню виробництв інноваційної продукції. Наукове співробітництво налагоджено з партнерами Японії. У перспективі – поглиблення співробітництва з Грузією, Молдовою, Азербайджаном в рамках співробітництва держав-членів ГУАМ.

Leave a reply