Національна науково-технологічна асоціація України є вільною для вступу та виходу членів.

Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створена та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, відповідно до законів України «Про наукові парки», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про науковий парк «Київська політехніка», «Про індустріальні парки», «Про вищу освіту», та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації.

Членами Асоціації є її засновники, а також інші суб’єкти господарювання, які вступили до Асоціації після її державної реєстрації.

Членство в Асоціації набувається та припиняється на підставі відповідного рішення Загальних зборів Асоціації.

Для вступу в Асоціацію юридична особа (заявник) подає письмову заяву.

До заяви додаються:

  • копія Статуту заявника (завірена підписом керівника та печаткою заявника);
  • копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (завірена підписом керівника та печаткою заявника).
  • копія рішення органу управління заявника про вступ до Асоціації, до компетенції якого відповідно до установчих документів заявника віднесено вирішення зазначеного питання (завірена підписом керівника та печаткою заявника).