Місія

Діяльність Асоціації спрямована на підвищення ролі наукових та технологічних парків в інноваційному розвитку України, сприяння інтенсифікації інноваційних процесів та створення масштабних виробництв інноваційної продукції, трансформацію національної економіки в «економіку знань».