18 Лис

18 листопада 2015 року

Відбулись загальні збори Національної науково-технологічної асоціації  України

Порядком денним загальних зборів, зокрема, було передбачено обрання органів управління та контролю  Асоціації, прийняття нових членів до її складу.

ІВЧЕНКА Віктора Анатолійовича було переобрано Головою Асоціації, заступником Голови Асоціації було обрано ОСИКУ Сергія Григоровича.

За пропозицією Голови Асоціації ІВЧЕНКА В.А. було обрано Раду Асоціації у наступному складі: ГРИНЕВИЧ Л.М., ГУБЕРСЬКИЙ  Л.В.,  ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., КРОПИВНИЦЬКИЙ В.С., ІВЧЕНКО В.А., МАЗАРАКІ А.А., МАЦЕВИТИЙ Ю.М., НІКОЛАЄНКО С.М., ОБОРСЬКИЙ Г.О., ОСИКА С.Г., СТРІХА М.В., ШОВКАЛЮК В.С.

До складу Ревізійної комісії обрано СИМОНЕНКА В.К., ЛУК’ЯНЕНКО Д.Г., МОЛОЧКО Ю.О.

Загальними зборами Асоціації прийнято рішення про створення Науково-технічної ради як консультативно-дорадчого органу Асоціації, затверджено Положення про неї.  Головою Науково-технічної ради Асоціації обрано БОГРАДА Володимира Михайловича.

Загальні збори Асоціації затвердили Положення про умови і порядок вступу та виходу/виключення з Асоціації.

У члени Асоціації відповідно до поданих заяв прийнято 17 організацій, а саме: наукові парки Київського національного економічного університету, «Аерокосмічні інноваційні технології» (м.Київ),  «Профілактична медицина та охорона праці – новітні системи та технології» (м.Одеса), Миколаївського національного аграрного університету «АГРОПЕРСПЕКТИВА», «Радіоелектроніка та інформатика» та «ФЕД» з м. Харків; технологічний парк «Інститут монокристалів»  (м.Харків); громадські організації «Центр досліджень СОТ, розвитку торгового права і практики» та «Інститут стратегічного планування та інноваційних технологій» з м. Київ, а також Київський національний торговельно-економічний університет та представників інноваційного бізнесу – ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», Науково-виробничу фірму «Технопроект» (м. Вишгород),  ТОВ «Міжнародний індустріальний парк» (м. Київ), ТОВ «Українсько-російський технопарк «Слобожанщина»       (м. Харків),  ПП «Стальпроект – АБ» (м.Одеса), ТОВ «Дойче бау груп»           (м. Київ), ТОВ «Глобальний альянс бізнес інновацій» (м. Київ).

Фотогалерея

Leave a reply