13 Гру

Головою Ради директорів Національної науково-технологічної асоціації призначено архітектора Віталія Молочко.

10 грудня 2021 на Загальних зборах Національної науково-технологічної асоціації України (ННТАУ) Головою ради директорів було обрано Віталія Молочко.

Віталій Молочко – є головним архітектором та проєктувальником Президентського університету, якій буде збудовано на території ВДНГ та запущено у 2023 році. У президентському університеті планують готувати фахівців за найсучаснішими і найбільш перспективними в майбутньому напрямками: ІТ, кібербезпека, штучний інтелект, нанотехнології, біотехнології та науки про здоров’я.

Архітектурна група “CS” Молочко має великий досвід реконструкції та реновації публічних закладів, співпрацює з Міністерством освіти і науки України, київськими театрами, закладами середньої та вищої освіти та клініками. Фахівці компанії проводили реновацію будівлі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, що відома як культовий об’єкт архітектури «Літаюча тарілка» архітектора Флоріана Юр’єва.

«Віталія Молочко було призначено Головою ради директорів Асоціації як професіонала високого рівня, якій має системне бачення щодо розбудови освітніх та інноваційних закладів», –  прокоментував призначення голова Асоціації Віктор Івченко.

10 Гру

Відбулись Позачергові загальні збори Національної науково-технологічної асоціації України

Порядком денним загальних зборів, зокрема, було передбачено переобрання органів управління та контролю Асоціації, внесення змін до установчих документів Асоціації.
ІВЧЕНКА Віктора Анатолійовича було переобрано Головою Асоціації, заступниками Голови Асоціації було обрано Ніколайко І.В. та Сенюка Ю.В.
За пропозицією Голови Асоціації ІВЧЕНКА В.А. було переобрано Раду Асоціації у наступному складі: БУГРОВ В.А., ГАРБАРУК І.М., ГЕТЬМАН А.П., КРІВЦУН І.В., ЗГУРОВСЬКИЙ М.З., ІВЧЕНКО В.А., КУЛІКОВ П.М., ЛУК’ЯНЕНКО Д.Г., ЛУПЕНКО Ю.О., МАЗАРАКІ А.А., МАЦЕВИТИЙ Ю.М., НІКОЛАЄНКО С.М., НІКОЛАЙКО І.В., ОБОРСЬКИЙ Г.О., ОСИКА С.Г., ПЕТРИШИН О.В., СЕНЮК Ю.В., СМОЛАНКА В.І., СТРІХА М.В., ЦИМБАЛЮК В.І.
До складу Ревізійної комісії обрано СИМОНЕНКА В.К., БУРМАКУ М.О., ШОВКАЛЮКА В.С.
Для реалізації тактичних завдань діяльності та активізації цієї діяльності Асоціації, визначених Загальними зборами та Радою Асоціації, Загальними зборами Асоціації прийнято рішення про створення Ради директорів як виконавчого органу Асоціації, до складу якої включено керівників виконавчих органів організацій, що заснували Асоціацію, директорів департаментів Асоціації та директорів програм Асоціації. Головою Ради директорів обрано Молочко В.О.
«Віталія Молочко було призначено Головою ради директорів Асоціації як професіонала високого рівня, якій має системне бачення щодо розбудови освітніх та інноваційних закладів», – прокоментував призначення голова Асоціації Віктор Івченко.
Національна науково-технологічна асоціація об’єднує 24 інноваційні організації, серед яких провідні наукові та технологічні парки провідних ВНЗ України, інноваційні компанії та організації України.

Місія ННТАУ– підвищити ролі наукових та технологічних парків в інноваційному розвитку України та сприяти створенню виробництв інноваційної продукції. Наукове співробітництво налагоджено з партнерами Японії. У перспективі – поглиблення співробітництва з Грузією, Молдовою, Азербайджаном в рамках співробітництва держав-членів ГУАМ.