26 Січ

26 січня 2016 року

Відбулось засідання Ради Асоціації

Голова Асоціації Івченко В.А., розпочинаючи роботу Ради, подякував пані Гриневич Л.М. – члену Ради Асоціації, Голові Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, за запрошення провести засідання у залі Комітету. Гриневич Л.М. привітала ініціативу наукових і технологічних парків, інших інноваційних організацій України створити Асоціацію і сприяти інноваційному розвитку нашої країни.

Засідання Ради було присвячене розгляду двох питань – про діяльність Асоціації у 2015 році та про напрями діяльності Асоціації  у 2016 році.

Презентуючи діяльність Асоціації у 2015 році, Голова Асоціації проінформував про проведені перші міжнародний і регіональний заходи, візити делегацій з Японії в Україну та візит Асоціації в Японію, детально зупинився на ключових досягненнях у налагодженні співробітництва з Японією у науково-технологічній та інноваційній сферах. Як наголосив Івченко В.А., результати роботи Асоціації щодо встановлення партнерських відносин з японськими державними та комерційними організаціями можна розцінювати як міцний фундамент для перспективного двостороннього співробітництва

Враховуючи  мету  створення та діяльності Асоціації щодо підвищення ролі наукових і технологічних парків, інших інноваційних організацій України у процесах трансформації національної економіки у економіку знань на основі застосування кращого світового досвіду у цій сфері, Голова Асоціації запропонував членам Ради розглянути презентацію Організації «Інновації для України» як моделі інституційного забезпечення інноваційного розвитку України. Івченко В.А. звернув увагу на врахування у представлених матеріалах положень Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» в частині створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Таким чином, Організація «Інновації для України» є повнофункціональною системою, яка здатна забезпечити ефективну і результативну взаємодії державної влади, наукового середовища та реального сектору економіки, спрямовану на суттєву активізацію інноваційної діяльності, наслідком чого стануть значне та швидке зростання ВВП, позитивні зміни у його структурі на користь високотехнологічної продукції, підвищення ролі “людського капіталу” у соціально-економічному розвитку України.

Іншим пріоритетним напрямом діяльності Асоціації у 2016 році Івченко В.А. запропонував визначити налагодження практичної співпраці з державними установами та науковими і виробничими структурами Японії у сферах, що становлять взаємну зацікавленість української та японської сторін, а саме щодо модернізації паливно-енергетичного комплексу; розвитку транспортної системи, інформатизації, зв’язку, комунікацій; виробництва продовольства; суспільно-культурного співробітництва; модернізації житлово-комунальної інфраструктури; науково-технічного та інноваційного співробітництва.

Члени Ради висловили пропозиції щодо доповнення та уточнення зазначених напрямків українсько-японського співробітництва.

Рада Асоціації схвалила пріоритетні напрями діяльності Асоціації на 2016 рік, до яких віднесено створення Організації «Інновації для України» як основи національної інноваційної системи України, а також участь Асоціації та її членів у реалізації проектів українсько-японського співробітництва.

Зазначені напрями діяльності Асоціації на 2016 рік будуть внесені на затвердження Загальних зборів Асоціації.

Фотогалерея

Leave a reply